Du blirXXår gammel

Når du pensjonerer deg vil det væreXXpensjonister i Norge

Du kommer til å ha betaltXXkroner i skatt gjennom livet

Du har hittil mottattXXkroner fra staten

Vet du hvor
pengene kommer fra?

Mesteparten betaler du selv
gjennom skatter og avgifter

Resten henter staten hvert år
fra Norges felles formue, Oljefondet

Men hva med dem som
kommer etter deg?

Du vil ha 128 etterkommere om 100 år.
Blir det noe igjen til dem?

Oljefondets oppgave er å sørge for at
vår felles formue varer lengst mulig

slik at fremtidige generasjoner
også kan ha glede av den

Det er ikke snakk om småpenger. Hittil har Norge spart mer enn 3500 milliarder av oljeinntektene

Ved å investere pengene har Oljefondet vokst til XXX XXX XXX XXX kroner.

For en liten del har vi kjøpt eiendommer,
som gir leieinntekter

En litt større del er lån til land og selskaper,
fordi det gir oss stabile renteinntekter

For den største delen har vi kjøpt eierandeler i selskaper over hele verden,
som hvert år gir oss retten til litt av det selskapene tjener

Med andre ord er du medeier i omtrent9000 selskaperover hele verden

Ingen kan forutsi fremtiden,
derfor reduserer vi risikoen ved
å spre investeringene litt overalt

Vi vet at det som skjer i ett av våre selskaper, kan påvirke et annet

Selskapene må ta samfunnsansvar og miljøutfordringer på alvor

fordi verdien på fondet vårt er avhengig av en bærekraftig utvikling i verden

Hvor gammel er du?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Se hva statistikken sier om din fremtid

Scroll ned

Tall og statistikk er basert på offentlig tilgjengelige data fra Norges Bank, Norges Bank Investment Management, SSB, Helsedirektoratet, Regjeringen og Folkehelseinstituttet. Vi har lagt til grunn at trender vi ser i dag fortsetter og alle beløp i løsningen er justert for inflasjon. Fondets verdi er løpende estimater fra Norges Bank Investment Management.

Hvert år overføres en del fra Oljefondet til norsk økonomi. Delen utgjør nesten en femtedel av statsbudsjettet. For at fondet skal komme flest mulig til gode også i fremtiden, har politikerne blitt enige om en handlingsregel som sikrer at vi ikke bruker mer enn fondets forventede avkastning.

Oljefondet ble opprettet for å skjerme norsk økonomi for svigninger i oljeinntektene. Det er også en finansiell reserve og et generasjonsfond slik at både nålevende og fremtidige generasjoner kan ha glede av oljeformuen.

Alle Norges inntekter fra petroleumsvirksomheten blir overført til Oljefondet. Allikevel er det mindre enn halvparten av fondets verdi som kommer fra oljeinntekter. Den andre halvparten har vi tjent på investeringene.

Oljefondet er investert i internasjonale aksjer, rentepapirer og eiendom. Investeringene er spredt på de fleste markeder, land og valutaer for å redusere risikoen og få høy avkastning på lang sikt.

Oljefondet eier mer enn 1 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden. I tillegg eier fondet hundrevis av bygg i de største verdensbyene, og har investert i stats- og selskapsobligasjoner over hele verden.

Oljefondet har forventninger til hvordan selskapene håndterer globale trender som har særlig betydning for fondets langsiktige verdi. Fondet har forventninger til hvordan selskapene jobber med klimaendringer, vannforvaltning, barns rettigheter, menneskerettigheter, skatt og åpenhet, antikorrupsjon og bærekraftig bruk av havet.

Hvordan ser fremtiden ut?

Presentert av

For deg og fremtidige generasjoner.

Å eie verdens største statsfond fører med seg et stort ansvar. Hvis de som kommer etter deg skal nyte godt av verdiene, må de ta like godt vare på dem som du, dine foreldre og besteforeldre har gjort.

Les mer om Oljefondet
Oljefondet har
vokst med1 200 000 milliarder siden du ble født
Når du pensjoneres
vil det være1 200 000 pensjonister i Norge
Fondets størrelse
tilsvarer kr1 200 000 per nordmann
Du vil ha1 200 000 etterkommere om 100 år
Norges eldste
vil være1 200 000 om 100 år
0%